Feedback

Bepaling van de score van een bedrijf

Qasa berekent per bedrijf een totaalscore aan de hand van de individuele ervaringen.

Van alle ervaringen wordt het vermelde aantal sterren meegenomen in de berekening van de totaalscore. Het vermelde aantal sterren wordt als volgt omgezet in een cijfer: 1 ster = 2, 2 sterren = 4, 3 sterren = 6, 4 sterren = 8, en 5 sterren = 10.

Bij deze berekening wordt gekeken naar:
• Het gemiddelde van alle ervaringen. Van alle ervaringen wordt het gewogen gemiddelde bepaald. De weging vindt plaats op basis van de ouderdom van ervaringen. Nieuwere ervaringen tellen dus zwaarder mee dan oudere ervaringen.
• Het totaal aantal ervaringen. Bij slechts een of enkele ervaringen zijn heel lage of heel hoge scores nog niet reëel, zelfs als die enkele ervaringen heel positief of heel negatief zijn. Een heel hoge score wordt pas afgegeven bij een grote groep tevreden klanten, idem voor een heel lage score.
• De recentheid van ervaringen. Voor heel hoge of heel lage scores is het van belang om recente ervaringen te hebben.
• De totale klanttevredenheid. Ook wordt gekeken naar de totale klanttevredenheid onder de reviewers. Simpelweg mogen er niet te veel klachten bij Qasa binnenkomen.

Alle scores worden dagelijks op een vast moment volledig geautomatiseerd herberekend. De computer rekent daarbij zowel het gewogen gemiddelde uit als het totaal aantal ervaringen als de verhoudingen tussen positieve en negatieve ervaringen.

Deze herberekening gebeurt dagelijks en alle scores worden dagelijks bijgewerkt. Er is maar één berekening en die is voor alle partijen exact hetzelfde. Bij de berekening van de score speelt het geen rol of een partij klant is van Qasa.

Het is binnen de systemen van Qasa ook niet mogelijk om een score handmatig vast te zetten op een bepaald getal aangezien alle scores dagelijks geautomatiseerd worden overschreven.
Meer artikelen