Feedback

Gebruiksvoorwaarden

Plaatsen forumberichten, foto's en ervaringen
Op Qasa kunt u ervaringen, reacties, forumberichten en foto’s plaatsen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
1. Qasa is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ervaringen, reacties, forumberichten of foto’s.
2. Het is niet toegestaan om kwetsende en/of beledigende ervaringen, reacties, forumberichten of foto’s te plaatsen.
3. Het is niet toegestaan om ervaringen, reacties, forumberichten of foto’s te plaatsen die inbreuk maken op het auteursrecht van iemand anders.
4. Het is niet toegestaan om ervaringen, reacties, forumberichten of foto’s te plaatsen waarbij u zichzelf voordoet als iemand anders.
5. Het is niet toegestaan om ervaringen, reacties, forumberichten of foto’s te plaatsen met opgave van een nep e-mail adres of een nep telefoonnummer.
6. Indien u, uw familie of uw vrienden werkzaam zijn bij een bedrijf dat u in uw ervaring, reactie of forumbericht noemt, dan dient u dit duidelijk te vermelden.
7. Indien u werkt bij een leverancier of een afnemer van een bedrijf dat u in uw ervaring, reactie of forumbericht noemt, dan dient u dit duidelijk te vermelden.
8. Indien u een beloning of tegenprestatie ontvangt, of kans daarop maakt, voor het plaatsen van uw ervaring, reactie of forumbericht, dan dient u dit duidelijk te vermelden.
9. Bij foto's geldt dat animaties niet zijn toegestaan.
10. Bij forumberichten geldt dat het direct of indirect promoten van een andere website en commerciële boodschappen niet zijn toegestaan.
11. Er bestaat geen recht op plaatsing van ervaringen, reacties, forumberichten of foto’s op Qasa. Qasa bepaalt of ervaringen, reacties, forumberichten of foto’s worden opgenomen. Qasa kan ervaringen, reacties, forumberichten of foto’s niet opnemen zonder opgave van redenen. Qasa behoudt te allen tijde het recht om ervaringen, reacties, forumberichten of foto’s te wijzigen of te verwijderen zonder opgave van redenen.
12. Qasa heeft te allen tijde het recht om ervaringen, die afkomstig zijn van iemand die in verband te brengen is met het bedrijf waar het bericht over gaat, of met een concurrent van het bedrijf waar het bericht over gaat, of met een bedrijf dat actief is op het gebied van (internet)marketing, niet op te nemen of te verwijderen zonder opgave van redenen.
13. Qasa heeft te allen tijde het recht om ervaringen, die zijn verkregen door het benaderen van een groep klanten, al dan niet via telemarketing, e-mail marketing of op andere wijze, niet op te nemen of te verwijderen zonder opgave van redenen. Daar bovenop is het benaderen van een groep klanten om een ervaring te schrijven over een bedrijf, al dan niet via telemarketing, e-mail marketing of op andere wijze, alleen toegestaan indien de werkwijze is voorgelegd aan Qasa, en Qasa schriftelijk heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de werkwijze. Qasa is uitdrukkelijk niet verplicht te reageren op een haar voorgelegde werkwijze.
14. Ervaringen, reacties, forumberichten of foto’s die het technisch functioneren van de website zouden kunnen hinderen zijn niet toegestaan.
15. Door ervaringen, reacties, forumberichten of foto’s te plaatsen geeft u toestemming om de inhoud daarvan op de website van Qasa en op websites van geselecteerde partners van Qasa te laten opnemen. De inhoud of delen daarvan kunnen mede worden opgenomen in verzamellijsten, introductiepagina's en of nieuwsbrieven van Qasa.
16. Door ervaringen te plaatsen geeft u toestemming aan Qasa om de op Qasa gepubliceerde inhoud alsmede de link waarop u heeft geklikt om op Qasa te komen, door te geven aan het bedrijf waar uw ervaring over gaat.
Beperking aansprakelijkheid
Qasa.nl besteedt zeer uitgebreide zorg aan de informatie die op haar website wordt gepubliceerd, maar het is altijd mogelijk dat gepubliceerde informatie niet juist, niet volledig en of niet up to date is, te meer omdat een groot deel van de informatie afkomstig is uit bijdragen van duizenden gebruikers aan de website. Qasa.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor haar website. Qasa.nl is met name niet aansprakelijk dat de op haar website gepubliceerde informatie niet juist, niet volledig en of niet up to date is. Qasa.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen die u neemt op basis van informatie die u aan of via Qasa.nl ontleent. U kunt aan op Qasa.nl gepubliceerde informatie geen rechten ontlenen jegens derde partijen. Als u weet of vermoedt dat bepaalde informatie niet juist, niet volledig of niet up to date is dan kunt u een email sturen naar info@qasa.nl met vermelding van welke pagina en welke informatie het betreft.
Privacy en persoonsgegevens
Qasa.nl houdt bepaalde persoonsgegevens van gebruikers bij. Deze persoonsgegevens worden verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Om te voorkomen dat derden zonder toestemming toegang krijgen tot deze gegevens, worden persoonsgegevens door Qasa.nl beveiligd. In het geval u uw persoonsgegevens aan Qasa.nl opgeeft, registreert Qasa.nl de gegevens voor het doel waarvoor u deze opgeeft. In het geval u via Qasa.nl uw persoonsgegevens aan een derde opgeeft, registreert Qasa.nl de gegevens voor het doel waarvoor u deze opgeeft en worden uw persoonsgegevens aan de betreffende derde ter beschikking gesteld. Op de website kunnen gebruikers naast persoonsgegevens in bepaalde gevallen ook andere gegevens opgeven, bijvoorbeeld (algemene) voorkeuren en interesses. Ook worden op de website bezoekgegevens bijgehouden en maakt Qasa.nl gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein bestand dat automatisch wordt opgeslagen op uw computer als u de website bezoekt. Met behulp van cookies kan het gebruik van de website worden vergemakkelijkt en wordt u(w computer) herkent als u de website opnieuw bezoekt. Uw browser kan zo worden ingesteld dat cookies worden geweigerd, maar in dat geval is niet de volledige gebruikersfunctionaliteit van Qasa.nl beschikbaar. Cookies worden opgeslagen op uw computer onder qasa.nl. Qasa.nl kan gebruikersopgaven, bezoekgegevens en cookies gebruiken om de (dienstverlening via haar) website (verder) te optimaliseren en ten behoeve van aan Qasa.nl verwante dienstverlening. U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens bij Qasa.nl, en u kunt deze laten corrigeren of verwijderen. U kunt een e-mail met een daartoe strekkend verzoek sturen naar het volgende adres: privacy@qasa.nl. De verwerking van uw persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Qasa.nl kan zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aanbrengen in deze privacy statement. Indien u vragen heeft over deze privacy statement dan kunt u e-mailen naar privacy@qasa.nl.
Auteursrecht en databankenrecht
Op de inhoud en vormgeving van Qasa.nl rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Qasa.nl of de rechthebbende.